Loading...

Home

Home
Home 2018-02-15T16:52:28+00:00

Video Các Pháp Hội

Cập Nhật

Tam thập bát thế Kính sơn Đạo Khâm Thiền sư

Thiền sư họ Chu, người Côn Sơn, Tô Châu. Ban đầu theo học Nho giáo, đến năm 28 tuổi theo xuất gia với Thiền sư Huyền Tố. Sau khi học được yếu chỉ Phật pháp, Thiền sư bèn đến trú ngụ tại núi Kính, hoằng dương Phật pháp ngày một hưng thịnh. Có vị tăng đến hỏi: “thế nào là đạo?” Thiền sư đáp: “trên núi có cá chép, dưới biển có bụi trần” vị tăng hỏi tiếp: “thế nào là ý...

02-14-2018|Categories: Khai Thị, Phật Pháp|

Tam thập thất thế Ngưu Đài Hạc Lâm Huyền Tố Thiền sư

Thiền sư họ Mã, người Diên Lăng. Nhân lúc bái kiến Thiền sư Trí Uy, bèn thấu ngộ được yếu chỉ, sau đó trở về an trú tại chùa Hạc Lâm ở Kinh Khẩu. Một hôm, có người đồ tể tên Dụ đến bái yết để mời thỉnh Thiền sư đến nhà của ông cúng dường ngọ trai, Thiền sư vui vẻ nhận lời, cả chúng tăng nghe được việc này đều rất kinh ngạc. Thiền sư bèn nói: “Phật tính bình đẳng, hiền ngu nhất trí, chỉ cần gặp người đáng độ, ta liền độ ngay. Cớ sao lại khởi tâm phân biệt?”...

02-13-2018|Categories: Khai Thị, Phật Pháp|

Về Việc Nói Công Khai Điều Những Kẻ Khác Nói Lén Lút

...Đã ở Tu Viện Kim Sơn Thánh Tự, khi quý vị ra ngoài, quý vị nên cố nói với mọi người chốn này khủng khiếp như thế nào. Đừng tán thán khen ngợi Tu Viện Kim Sơn Thánh Tự. Tu Viện Kim Sơn Thánh Tự có những khuyết điểm gì? Điều trước tiên, ở đây lạnh như tủ đá...

01-25-2018|Categories: Khai Thị|

Về Việc Khánh Thành Viện Dịch Kinh Sách Phật Giáo

Học viện Phiên dịch Kinh Sách Phật Giáo Quốc tế mới, tọa lạc tại đường Washington, sẽ được hiến dâng đến Bồ Tát Quan Âm Ngàn Tay, Ngàn Mắt. Các ni và các nữ cư sĩ sẽ ở đây và tôn kính cúng dường đức Bồ Tát Quán Thế Âm...

01-25-2018|Categories: Khai Thị|

Về việc khi nào và làm thế nào để sử dụng những phương tiện

...Bọn cướp cũng tự cho mình là chiến sỹ, nhưng họ không muốn bị xem như kẻ cướp. Cũng như thế, những môn đồ của tà phái sẽ không chấp nhận sự chỉ trích. Nếu quý vị nói với họ là quan điểm của họ là không chánh thống, họ sẽ trả lời: “Quý vị mới là những người có quan điểm không chánh thống! Điều gi làm cho những quan điểm cúa quý vị là chánh thống?” Vì thế, trong việc thuyết Pháp, thỉnh thoảng chúng ta phải dùng phương tiện...

01-11-2018|Categories: Khai Thị|