Phật Pháp

Home/Phật Pháp

Tam thập tam thế Ngưu Đầu Trí Nham Thiền Sư

Thiền sư Trí Nham họ Hoa, người Khúc Dương. Năm 20 tuổi trí tuệ và lòng dũng khí của ngài đã vượt bội mọi người. Ngài thân cao 7 thước 6. Vào đời nhà Tùy năm Đại Nghiệp, ngài vốn là một lang tướng, đã lập được nhiều chiến công. Đến đời nhà Đường năm Vũ Đức, ngài được 40 tuổi, bèn đi đến núi Hoãn Công thuộc huyện Thư Châu xin theo Thiền sư Bảo Nguyệt xuất gia tu học. Một hôm đang lúc ngồi tĩnh tọa, bỗng ngài trông thấy một vị Hòa thượng rất kỳ lạ, thân cao hơn một trượng, đến nói với ngài rằng: “ông đã xuất gia trong suốt 80 kiếp rồi, nay phải nên tinh tấn”. Nói xong Hòa thượng liền biến mất. Thiền sư Trí Nham ngồi nhập định trong động, nước trong núi bỗng dâng cao. Sau đó, ngài lại tìm đến tham bái Thiền sư Pháp Dung và đã phát minh được việc lớn.

Tam thập nhị thế Ngưu Đầu sơn Pháp Dung Thiền Sư

Thiền sư họ Vi, người Nhuận Châu. Năm 19 tuổi, ngài đến núi Mao cạo tóc xuất gia. Sau ngài dựng Thạch Thất ở phía Bắc của núi Ngưu Đầu, ngụ tại đó tĩnh tọa tu tập pháp quán tâm. Ngay lúc đó Tứ tổ Đạo Tín đi đến và hỏi: “người quán đó là ai? Tâm là vật gì?” Thiền sư không đáp, bèn mời Tổ vào trong am. Tổ nhìn thấy lang hổ vây quanh nên tỏ vẻ như hoảng sợ. Thiền sư hỏi: “Ngài cũng còn cái đó ư?” Tổ bước đến viết chữ Phật ngay trên tòa ngồi của Thiền sư, Thiền sư nhìn thấy sợ hãi không dám ngồi xuống. Tổ nói: “ông cũng còn cái đó ư?”

Tầm Quan Trọng Của Các Khóa Lễ Sám Hối Trong Việc Tu Hành Đạo Phật

Một trong những điều đầu tiên tôi luôn luôn nói với học trò của mình ở trường Trung học, lớp cao cấp về Phật Giáo rằng những lời dạy của Đức Phật rất đặc biệt và độc nhất vô nhị. Không giống như bất kỳ tôn giáo hay triết học nào khác, Đạo Phật dạy rằng cho dù quý vị có ác đến chừng nào hay quý vị có làm xấu đến đâu, thì quý vị luôn có thể sửa chữa bản thân mình để cho tốt lên. Thậm chí những thành phần tồi tệ hơn của những thực thể trong vũ trụ như Ma Vương Ba Tuần - cũng vẫn có khả năng thay đổi và trở thành những vị Phật giác ngộ hoàn toàn. Điều này thật tuyệt vời và đáng kinh ngạc: không có chúng sinh nào trong vòng sinh, tử luân hồi bị kết án để mãi mãi làm kẻ xấu hay bị mắc vào vòng sinh tử mãi. Tất cả mọi người, cho dù họ là ai hay là cái gì, thì cũng có tiềm năng để thay đổi thành tốt đẹp hơn và cuối cùng sẽ thành Phật.

Linh Văn Của Trời Đất Cứu Thế Giới

“Nay giảng chú Lăng Nghiêm này, là phát xuất từ trong lòng tôi, cũng có thể nói đó giống như máu của tôi, mồ hôi của tôi vậy--tôi đã dùng chân tâm của chính mình để giảng giải.” Hòa Thượng Tuyên Hóa cả đời ra sức hoằng dương, tận tụy hộ trì Chú Lăng Nghiêm, và Ngài đã dùng từng bài kệ bốn câu để chú giải cho mỗi câu văn chú, đơn giản rõ ràng tiết lộ được hàm nghĩa thâm sâu của Chú Lăng Nghiêm.

Về Việc Nghiêm Trì Giới Luật

Những người đã thọ giới không thể tùy tiện phá giới . Nếu quý vị có phạm giới, quý vị phải nhanh chóng thú tội, sám hối và cải thiện trước đại chúng. Một tỳ kheo hay tỳ kheo ni khi đã phá giới một cách nghiêm trọng nên xếp hàng ở phía sau và đi chung với các sa di hay ngay cả với các vị cư sĩ. Người xuất gia không được phép tiếp tục hành động một cách cẩu thả và coi thường việc phá giới.

Về Việc Cố Gắng Chấp Cánh Bay Quá Sớm

Một trong các đệ tử xuất gia của tôi là Quả Hộ (1) muốn dọn đi qua một tu viện ở Nữu Ước (New York). Cái gì khiến cho ông nghĩ là ông có thể dọn qua ở bên đó? Không phải ai họ cũng cho phép sống tại đó đâu, ông biết không? Đặc biệt là ông – nếu như ông một mình sống bên ngoài, ông nhất định sẽ phá giới...

Về Việc Không Lợi Dụng Kẻ Khác

Khi chúng ta đến đó, chúng ta sẽ không lợi dụng các vị phật tử tại gia để có chỗ ở.  Tôi dự định sẽ  ở qua đêm tại một công viên mà không ở tại nhà của các đệ tử tôi...

Đạo tràng Ngũ Phương Phật

..Giáo sư Trương hỏi Hòa Thượng, “Bạch Hòa Thượng, Thầy muốn con thiết kế Đại Hùng Bảo Điện là để cúng phụng vị Phật hay Bồ Tát nào?” Hòa Thượng trả lời, “Đại Hùng Bảo Điện của Diệu Giác Thánh Tự sẽ dành để cúng phụng Ngũ Phương Phật--chư Phật ở năm phương”. Và đó chính là duyên khởi của ý tưởng này...

Giữ Giới Luật Là Vận Chuyển Càn Khôn

Chinese | English | Vietnamese Giữ Giới Luật Là Vận Chuyển Càn Khôn Hòa Thượng Tuyên Hóa Quí vị không giữ giới luật có thể không làm hại người khác, nhưng thương tổn tự tánh cuả chính mình.   Hiện nay là thời đại Mạt pháp, nhưng những người theo Phật Giáo phải giữ vững [...]