Pháp Âm

//Pháp Âm

Pháp Âm

Tuyển Tập các bài Pháp Âm của Hoà Thượng Tuyên Hoá

Pháp Âm 2016-05-13T22:01:33+00:00

Vĩnh Gia Chứng Ðạo Ca

Nói về bài Chứng Ðạo Ca, khi tôi bắt tay vào nghiên cứu Phật pháp, tôi rất thích bài này. Tôi đọc đi đọc lại, đọc tới thuộc lòng. Cũng do sở thích đó, mà đây lần thứ ba, sau ngày tới đất Mỹ, tôi dùng bài ca để bố thí pháp, giảng giải cho mọi người nghe. Rất cần thiết cho bao nhiêu sinh viên, thanh niên tại đất Los Angeles này nghiên cứu về Chứng Ðạo Ca.

Vĩnh Gia Chứng Ðạo Ca 2016-10-12T16:14:58+00:00

Người Tu Hành Không Ðược Phan Duyên

Người tu hành không nên có tâm phan duyên, mà cần có tâm thanh tịnh, chẳng tham chẳng nhiễm. Tôi thường nói với các bạn rằng phàm là kẻ xuất gia tu hành, một lòng cầu Ðạo, thì cái gì cũng không cần, cái gì cũng không tham, dù là một ngọn cỏ cũng không được tùy tiện đòi lấy và cũng không được tùy tiện mang cho người khác.

Người Tu Hành Không Ðược Phan Duyên 2016-10-12T16:14:58+00:00

Khai Thị – Quyển 3

Con người ở thế gian này gặp đủ thứ chuyện kỳ lạ, vì sao? Ðó là vì trước kia người ta đã trót trồng cái nhân kỳ lạ nên bây giờ mới sanh ra cái quả kỳ lạ. Nếu các bạn chẳng gieo loại nhân ấy thì sẽ không gặt phải loại quả này. Vì thế, nếu mọi người hiểu được đạo lý nhân quả thì hãy:

Chư ác mạc tác,
Chúng thiện phụng hành.
(Chớ làm điều ác,
Chỉ làm việc lành.)
...

Khai Thị – Quyển 3 2016-05-12T23:28:52+00:00

Khai Thị – Quyển 2

Người học Phật Pháp cần phải luôn luôn thành thật dụng công mà tu hành, như hai chân đứng vững trên mặt đất (cước đạp thực địa), không được mưu đồ hư danh. Ham thích hư danh thì chẳng ích lợi gì cho việc tu Ðạo. Muốn làm những việc "hữu thực vô danh" thì không được tham cầu chuyện "hữu danh vô thực"; nghĩa là không tham cầu cái danh giả dối, có tiếng mà không có miếng. Còn như làm những việc chân thật được biểu hiện ra ngoài thì được gọi là "hữu thực vô danh"!

Khai Thị – Quyển 2 2016-05-12T23:16:14+00:00

Bài Văn Lễ Kinh Hoa Nghiêm

Thiền Sư Thủ Toại chùa Đại Hồng Sơn tại Tùy Châu đời nhà Tống viết Buddhist Text Translation Society dịch sang Anh ngữ (2003) ban Việt Dịch Vạn Phật Thánh Thành dịch sang Việt ngữ   Đảnh lễ biển thật tánh Hoa Nghiêm Vô số ánh sáng Phật chiếu khắp Vạn hạnh Phổ Hiền trang [...]

Bài Văn Lễ Kinh Hoa Nghiêm 2016-04-06T23:25:41+00:00

Đại Bi Sám

THE DHARMA OF REPENTANCE OF THE GREAT COMPASSION WITH A THOUSAND HANDS AND A THOUSAND EYES Đại Bi Sám 千 手 千 眼 大 悲 懺 法 qiān shǒu qiān yǎn dà bēi chàn fǎ   The assembly says: Đại chúng niệm: 衆云 NA MO GUAN SHI YIN BODHISATTVA OF [...]

Đại Bi Sám 2016-10-12T16:15:31+00:00