Giáo Dục

/Giáo Dục
Giáo Dục 2016-10-12T16:14:37+00:00

Khai Thị và Thông Tin về Giáo Dục

Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo Thế Giới

Vào ngày 27 tháng 10 năm 1994, Hòa Thượng Tuyên Hóa, vị sáng lập Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới, giải thích quan điểm của Ngài về đạo tràng tân lập tại Berkeley: "Hãy gọi đạo tràng này là Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo Thế giới. Trong những năm vừa qua, tôi đã nói với quý vị về dự định thành lập một Trung Tâm Tôn Giáo Thế Giới, và đây chính là trung tâm đó. Mục đích của Viện là hài hòa nghiên cứu các tôn giáo cùng các tín ngưỡng khác.

05-27-2016|Categories: Chi Nhánh, Giáo Dục|

Viện Ðại Học Phật Giáo Pháp Giới

Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới (P.G.P.G) thành lập viện Ðại Học P.G.P.G vào năm 1976. Khu trường sở của viện nằm gần thành phố Ukiah, tiểu bang Cali (khoảng 110 dặm về hướng bắc thành phố Cựu Kim Sơn), bao gồm hơn 70 tòa nhà, tọa lạc trên khoảng 500 mẫu đất tại một vùng đồng quê đẹp đẽ. Viện Ðại Học nằm trong khuôn viên chùa Vạn Phật Thành, một cộng đồng Phật giáo gồm tăng, ni, cư sĩ tu học giáo lý Phật Ðà., nhằm phát triển đời sống tâm linh.

05-27-2016|Categories: Giáo Dục|

Giáo Dục Khởi Sự Từ Trong Bào Thai

Các vị Thiện Tri Thức! Hôm nay chúng ta họp mặt tại giảng đường này để cùng nhau thảo luận về vấn đề giáo dục. Giáo dục là căn bản của con người. Nếu chẳng quan tâm đến căn bản này thì tức là bỏ gốc theo ngọn, bỏ cái gần mà tìm cái xa. Khi sự sống bắt đầu nơi bụng mẹ thì giáo dục bắt đầu...

05-27-2016|Categories: Giáo Dục|

Khai Thị Về Giáo Dục Của Hòa Thượng Tuyên Hóa

Trước khi xuất gia, Hòa Thượng Tuyên Hóa đã từng tổ chức lớp học miễn phí tại nhà và dạy những học sinh nghèo mà không đòi hỏi học phí. Ngài thường bảo: "Giáo dục là phương tiện bảo vệ quốc gia hay nhất." Nếu muốn cứu độ thế gian, phải chuyển hoàn toàn thân tâm và hướng dẫn con người làm lành tránh dữ. Vì mục đích này, Ngài thành lập trường tiểu học Dục Lương vào năm 1974 và trường trung học Bồi Ðức vào năm 1976.

05-26-2016|Categories: Giáo Dục|

Xiển Dương Giáo Dục

Để tôi kể cho quý vị nghe, mặc dù tôi là người xuất gia, giáo dục luôn là nguyện vọng suốt cuộc đời tôi. Nếu có người nào trong quý vị tin tưởng tôi, xin hãy cống hiến bản thân mình cho giáo dục. Chúng tôi muốn cải cách trường học, nhưng không phải một cách mù quáng. Tôi đã từng lập một trường tình nguyện khi tôi chỉ mới mười tám tuổi, và một mình tôi đã dạy hơn ba mươi người. Giáo dục là nền tảng để làm người. Nó là nền tảng cho cả thế giới; và là sự bảo vệ quốc gia thật sự. Nếu quý vị không làm tốt việc giáo dục, đương nhiên vấn đề bảo vệ quốc gia cũng sẽ thất bại..

05-26-2016|Categories: Giáo Dục, Khai Thị, Tin Tức|