Liên Lạc

/Liên Lạc
Liên Lạc 2016-11-22T16:26:07+00:00

Địa Chỉ Chùa Vạn Phật Thánh Thành

4951 Bodhi Way
Ukiah California 95482 USA
Tel: (707) 462-0939
Fax: (707) 462-0949
Email: cttb@drba.org

Các Đạo Tràng Chi Nhánh

 • Kim Sơn Tự
  http://goldmountainmonastery.org
  800 Sacramento Street
  San Francisco, CA 94108
  Tel: (415) 421-6117
  Fax: (415) 788-6001
 • Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo Thế Giới
  www.berkeleymonastery.org
  2304 McKinley Avenue,
  Berkeley, CA 94703
  Tel: (510) 848-3440
  Fax: (510) 548-4551
 • Tuyết Sơn Tự
  http://smm.drba.org
  Địa chỉ: 50924 Index-Galena Road
  Index, WA 98256-0272
  Hòm Thư: PO Box 272
  Index, WA 98256-0272
  Tel (360) 799-0699
 • Hội Phân Phối Kinh Phật Pháp Giới
  http://www.drbataipei.org
  11th Floor, 85 Chung-hsiao E Road,
  Sec. 6, Taipei, R.O.C.
  Tel: (02) 2786-3022, 2786-2474
  Fax: (02) 2786-2674
 • Giảng Đường Phật Giáo
  31 Wong Nei Chong Road
  Top Floor, Happy Valley
  Hong Kong, China
  Tel: (2) 2572-7644
  Fax: (2) 2572-2850
 • Tịnh Xá Liên Hoa
  136, Jalan Sekolah,
  45600 Batang Berjuntai,
  Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
  Tel: (03) 3271-9439
 • Fa Yuan Sagely Monastery
  1, Jalan Utama
  Taman Serdang Raya
  43300 Seri Kembangan
  Selangor Darul Ehsan, Malaysia
  Tel: (03) 8948-5688
 • Pháp Giới Thánh Thành
  http://cityofdharmarealm.org
  1029 West Capitol Avenue,
  West Sacramento, CA 95691
  Tel: (916) 374-8268
  Fax: (916) 374-8234
 • Kim Luân Tự
  http://www.goldwheel.org
  235 N. Avenue58,
  Los Angeles, CA 90042 U.S.A
  Tel: (323) 258-6668
 • Kim Phong Tự
  http://www.goldsummitmonastery.org
  233-1st Ave. West, Seattle,
  WA 98119 U.S.A
  Tel: (206) 217-9320
 • Kim Thánh Tự
  http://www.drbagsm.org/en
  11455 Clayton Road,
  San Jose, CA 95127-5099
  Tel: (408) 923-7243
  Fax: (408) 923-1064
 • Kim Phật Tự
  http://www.gbm-online.com
  248 East 11th Avenue,
  Vancouver, B.C.
  V5T 2C3 Canada
  Tel (604) 709-0248
  Fax (604) 684-3754
 • Pháp Giới Thánh Tự
  20 Tong-hsi Shan-chuang
  Hsing-Long Village, Liu Kuei
  Kaohsiung County
  Taiwan, R.O.C.
  Tel: (07) 689-3713
  Fax: (07) 689-3870
 • Quán Âm Bát Nhã Thánh Tự
  Batu 5 1/2, Jalan Sungai Besi,
  Salak Selatan,
  57100 Kuala Lumpur, West Malaysia
  Tel: (03) 7982-6560
  Fax: (03) 7980-1272
 • Hội Phật Giáo Pháp Giới Malaysia Chi Nhánh Penang
  32-32C, Jalan Tan Sri Teh Ewe Lim,
  11600 Jelutong, Penang.
  West Malaysia
  Tel: (04) 281-7728
  Fax: (04) 281-7798
 • Gold Coast Dharma Realm
  http://www.gcdr.org.au
  106 Bonogin Road, Mudgeeraba,
  Queensland 4213 Australia
  Tel: (07) 5522-8788
  Fax: (07) 5522-7822
 • Tịnh Xá Hoa Nghiêm
  http://www.avatamsakavihara.org
  9601 Seven Locks Rd. Bethesda,
  MD 20817-9997 U.S.A.
  Tel: (301) 469-8300
 • Chùa Long Beach
  http://www.longbeachmonastery.org
  3361 East Ocean Boulevard,
  Long Beach, CA 90803 U.S.A
  Tel: (562) 438-8902
 • Chùa Phước Lộc Thọ 
  http://www.bplmonastery.org
  4140 Long Beach Blvd.
  Long Beach, CA 90807
  Tel/Fax: (562) 595-4966
 • Hoa Nghiêm Tự
  http://www.avatamsaka.ca
  1009 4th Avenue,
  S.W. Calgary,
  AB T2P 0K8 Canada.
  Tel: (403) 234-0644
  Fax: (403) 263-0637
 • A Di Đà Tự
  7 Su-chien hui, Chih-nan Village
  Shou-feng, Hualien County
  Taiwan, R.O.C.
  Tel: (03) 865-1956
  Fax: (03) 865-3426
 • Hội Phật Giáo Pháp Giới Malaysia / Quán Âm Pháp Giới Thánh Tự
  161, Jalan Ampang,
  50450 Kuala Lumpur, Malaysia.
  Tel: (03) 2164-8055
  Fax: (03) 2163-7118
 • Quán Âm Thánh Tự
  No. 166A Jalan Temiang,
  70200 Seremban, Negri Sembilan, Malaysia
  Tel / Fax: (06) 7611988
 • Source of Dharma Realm
  Lot S130, 2nd Floor,
  Green Zone, Sungai Wang Plaza
  Jalan Bukit Bintang
  55100 Kuala Lumpur, Malaysia
  Tel: (03) 2164-8055
 • Viện Phiên Dịch Quốc Tế
  http://wondrousdharma.org
  1777 Murchison Drive, Burlingame,
  CA 94010-4504
  Tel: (650) 692-5912
  Fax: (650) 692-5056

Gửi email cho Vạn Phật Thánh Thành: