Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

///Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

Hằng Triều – 9 tháng 12 năm 1977

Thầy Hằng Thật ở đâu?


Thầy Hằng Thật đang ở đâu? Thầy Hằng Thật về cơ bản là gầy ốm. Khi mặt trời xuất hiện và làm ấm không khí, thầy ấy bắt đầu cởi y áo ấm của mình. Trước mắt tôi, thầy ấy trở nên nhỏ dần với từng lớp y áo được cởi bỏ. Trong một thời gian rất ngắn, vô thường sẽ lấy đi đôi mắt, tai, tóc, và cơ thể mạnh khỏe của thầy ấy, vậy thầy Hằng Thật sẽ ở đâu? Chúng tôi đều đang may mượn tứ đại và sống vào thời gian vay mượn. Hãy nhanh lên và tu hành! Thầy Hằng Thật ở đâu?

2017-03-13T21:18:07+00:00