Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

///Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

Hằng Triều – 10 tháng 12 năm 1977

Thị trấn Guadalupe nhỏ bé


Bái lạy qua thị trấn Guadalupe nhỏ bé. Bên trong người, năng lượng dồn lại không có chỗ thoát đi. Năng lượng tích tụ và dao động tạo nên những cơn nóng lạnh chớp nhoáng. Cảm thấy thiếu kiên nhẫn rất nhiều – giống như thủy triều đại dương dâng lên bên trong và bị ép lại trong một cái hộp tù túng.

2017-03-13T21:18:07+00:00