Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

///Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

Hằng Thật

Chăm sóc vườn cây trái Bồ Đề của họ.

“Lại như nước một vị
Nhân đồ đựng có khác
Phật phước điền cũng một
Do tâm người thành khác”

Kinh Hoa Nghiêm. – Phẩm Bồ Tát Vấn Minh thứ 10

Trên cuộc hành hương lễ lạy này, những người chúng tôi gặp ngày càng giống như gia đình, giống như bà còn trong một đại gia đình Phật Pháp. Điều gì trong hai nhà sư này khi thực hiện những động tác nghi lễ trên con đường ngoại ô đã khiến cho một số người bóp còi xe? Những người khác nhìn thấy gì mà khiến họ trở nên giận dữ ngay lập tức như vậy? Tại sao một số người lại ngừng thế giới hối hả của họ, dừng xe lại và bước tới để tìm hiểu về hai người đàn ông đang lạy? Hàng ngày, những người lạ xuất hiện, họ tự nhiên ủng hộ cho hành trình của chúng tôi bằng những túi thức ăn chay, tiền cúng dường, những lời nói tử tế và đề nghị giúp đỡ? Những người này chia sẻ điều gì chung? Tôi tin tằng, điều cốt lõi của công việc của chúng tôi đơn giản là ở đó, trên con đường công cộng và thành tâm hết khả năng mình thực hiện công việc Phật Pháp. Chúng tôi tán thán và rèn luyện hạt giống Phật ở bên trong. Chúng tôi lạy và cầu nguyện, nỗ lực cung cấp những gì cần thiết để đơm hoa và giúp cho quả Phật kết trái.

Có điều gì đó thật kỳ diệu trong đó: những người khác nhìn chúng tôi và cảm thấy hạt giống Phật của họ đang khuấy động. Nếu nhân duyên thuận lợi cho sự phát triển, thì phản ứng có cảm giác tích cực, và chúng tôi nghe được những lời “chúc được ban phước”, “chúc may mắn”, “đúng lắm, người anh em”. Nếu nhân duyên không cho phép hạt giống nảy nở, những người đó với nghiệp chướng nặng nề cảm thấy hạt giống trong họ đang chuyển và bực bội khi bị nhắc nhở về gánh nặng của họ. Chúng tôi nghe được những lời như “Về nhà đi!”, “Đồng bóng!” và những lời cay nghiệt hơn từ họ. Đức Phật nhìn thấy tất cả  chúng sanh giống như chư Phật. Một số thì có tiềm năng, một số thì đã thành. Một số là chư Phật trong quá khứ nay quay trở lại để giúp những người khác chăm sóc vườn cây trái Bồ Đề của họ. Hòa Thượng khuyến khích tất cả chúng tôi khám phá ra tiềm năng Phật của mình. Ngài thuyết nói và các hạt giống trí huệ sinh động của chúng tôi đâm chồi và lớn mạnh sống lại cho dù ban đầu hạt giống ấy có kích cỡ nào đi nữa.

Tiến trình này ở một kích cỡ nhỏ hơn chính là những gì đang diễn ra khi mọi người dừng lại và nói chuyện với chúng tôi trên cuộc hành trình Ba bước, một lạy. Những người cúng dường giống như gia đình: gần như tất cả đều có cái vẻ giống nhau – cái vẻ hạnh phúc với vị Phật bên trong đang lớn mạnh. Khi họ cúng dường Tam Bảo, chính là họ đang trưởng dưỡng Tam Bảo ở bên trong họ. Có một điều kỳ diệu thật sự ở đây. Chúng tôi vẫn chưa hiểu hết được, nhưng cảm giác điều đó thật thanh tịnh và tươi sáng.

“Như nhà ảo thuật khéo
Làm mọi người hoan hỷ

Phật phước điền cũng vậy
Khiến  chúng sanh kính vui”

Kinh Hoa Nghiêm. – Phẩm Bồ Tát Vấn Minh thứ 10.

2017-03-13T21:18:07+00:00