Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

///Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

Hằng Thật

Sự sai lầm, là lỗi của cái nhìn


“Tôi” là một sự dối trá

Tôi tìm kiếm trái tim chân thật trong chính mình. Chẳng có cái “tôi” nào ở trung tâm thế giới cả. Chúng tôi bỏ dở cuộc đua giành vị trí số một. Tất cả thời gian chúng tôi dành để tìm kiếm chính mình ở bên ngoài, cố tìm ra cái thật – trong mọi lúc, trong khi cái thật ấy lại đang chờ để được tìm thấy ngay bên trong người đang tìm kiếm ở bên ngoài đó. Cái “tôi” mà thường đấu tranh để có được vị trí nổi bật ở trung tâm sân khấu là một sự dối trá, là giả dối. Cái “Tôi” là sai lầm, là lỗi của cái nhìn, là thói quen xấu. Không chạy theo cái tốt nhất của mọi thứ một chút nào nữa. Điều gì đến cũng là tốt nhất. Tại sao lại nhìn vào quang cảnh ? Nó là gì ngoài những bức tranh của sự trống rỗng, của cái bản ngã đang tự tìm kiếm chính mình ?

Ngoài là trong

Trong là ở nhà

Canh chừng kỹ ‘cửa’

Tự bảo vệ mình

Chẳng ai nhớ mình

Chẳng ai quan tâm

Mất và lãng quên

Vốn sẵn đó rồi.

 

2017-03-13T21:18:07+00:00