Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

///Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

Hằng Triều – 31 tháng 12 năm 1977

Việc đó làm tôi cảm thấy thực sự tự hào


Pismo Beach …

Một người phụ nữ có tên là Janie dừng lại với người mẹ già của mình. “Chúng tôi thực sự xúc động bởi những gì thầy đang làm. Chúng tôi đọc về việc này trên các báo. Rất hiếm để thấy một người thực sự còn tin tưởng vào những điều này vào thời nay. Mẹ tôi và tôi muốn giúp đỡ, “cô nói.

Hai người phụ nữ lớn tuổi trong một chiếc xe: “Chúng tôi vừa đi bác sĩ về. Thầy làm điều này để được sức khỏe phải không ? ” một người hỏi.

Một người đàn ông dừng lại và đề nghị chia sẻ một số lời cầu nguyện “với 2 x 4.” (1)

Một chàng trai tên là Roger: “Tôi đã đọc về chuyến đi của thầy. Tôi cảm thấy đồng ý với thầy. Tôi có thể làm điều gì cho thầy không? … Tôi thực sự cảm thấy một sự hiệp nhất với những gì thầy đang cố gắng làm. ”

Barry dừng lại cùng vợ và các con. Họ mang đến một kệ sách bằng gỗ có chạm trổ dành cho khối kinh sách của chúng tôi. Tất cả họ đều thực sự hạnh phúc và minh mẫn. Kệ sách đặt vừa vặn hoàn hảo trên ghế trong xe hơi.

Arthur, một chủ trạm xăng địa phương bước đến và nói, “Việc đó làm tôi cảm thấy thực sự tự hào rằng các thầy đã cầu nguyện tại trạm xăng của tôi … đó là một vinh dự. ”
Ông chủ của cửa hàng Thực Phẩm Thiên Nhiên Natural Foods: “Tôi có thể tặng thầy một cái gì đó để giúp đỡ thầy trên con đường của thầy không ? ”

Suốt ngày đều là năng lượng tích cực và tốt đẹp như thế. Một số người dừng lại vào buổi sáng sớm để cảnh báo chúng tôi, “Chúng tôi rất lo lắng cho các thầy. Pismo Beach là một thị trấn nhỏ dữ dằn. ” Tuy nhiên, chúng tôi thì thấy ngược lại. Về cơ bản, tất cả mọi thứ đều như nhau: chính vọng tưởng của chúng ta tạo nên sai khác

Trong phật pháp, không cấu, không tịnh, không tối, không sáng, không khác, không đồng, không thiệt, không vọng, không an ổn, không hiểm nạn

Kinh Hoa Nghiêm
Phẩm Thập Hạnh

 

Ghi chú:

(1) Thanh gỗ 2 x 4, loại cây gỗ có kích thước thông dụng là 2″ x 4″, ý nói cây đánh nhằm “nhắc thức tỉnh”.

2017-03-13T21:18:07+00:00