Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

///Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

Hằng Triều – 3 tháng 1 năm 1978

Đừng sợ gì cả ngoài sự lười biếng
Một ngày mùa đông yên tĩnh, u ám. Cơn mưa làm sạch vào buổi sáng, ngay trước khi bái lạy. Gió thổi và đơn độc. Đôi khi không có gì xảy ra. Về phương diện nào đó, mỗi ngày đều như thê.

“Tất cả thế-gian thảy đều tịch-tịnh,

Rõ biết pháp-giới thể-tánh bình-đẳng.”

Kinh Hoa Nghiêm – Phẩm Thập Hạnh

Những lời khuyến khích: Đừng sợ gì cả ngoài sự lười biếng. Nếu bạn mắc sai lầm, đừng lặp lại. Nếu bạn làm tốt, đừng chú ý. Nghi ngờ hay sợ hãi tệ hơn bất cứ điều gì bạn thực sự có thể làm được. Nghi ngờ làm què quặt tinh thần; sợ hãi làm tê liệt tâm. Chỉ cần hoan hỷ và cố gắng hết sức. Tất cả mọi thứ đều OK. Thanh tịnh, an bình và hoan hỷ.

 

2017-03-13T21:18:07+00:00