Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

///Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

Hằng Triều – 11 tháng 1 năm 1978

Nhưng không phải thầy nên đi về hướng đông hay sao?


Người thanh niên đứng ở góc đường: “Vậy, trong việc này có gì cho thầy? Thầy được gì từ công việc này? Thầy được trả như thế nào? ”

Tu sĩ: “Khi anh tặng cha mẹ mình một món quà hoặc chăm sóc họ khi họ bị ốm yếu già nua, anh nhận được gì từ việc đó? Anh được trả bằng gì? Anh cảm thấy thế nào?

Người thanh niên: “À, không có gì cả. Ý tôi là, tôi chỉ là cảm thấy hạnh phúc và bình yên bên trong bởi vì họ…, À, như thầy biết … ”

Tu sĩ: “Phật sự cũng giống như vậy – giống như vậy”.

Người thanh niên: “À! Tôi nghĩ là bây giờ tôi hiểu rồi. Thầy chỉ muốn làm việc cho đi.”

Được đức tin bất hoại đối với tất cả chúng sanh, vì lòng từ bình đẳng xem chúng sanh đem thiện căn hồi hướng khắp lợi ích vậy. … tích nhóm công hạnh phước đức thật hành đại bố thí.

Kinh Hoa Nghiêm – Phẩm Thập Hồi Hướng

Chúng tôi lái xe vào thành phố San Luis Obispo để gặp chính quyền địa phương. Cảnh sát trưởng của hạt là Đại Úy Wood ra khỏi văn phòng của mình, nhận ra chúng tôi và mời tôi vào. “Bọn trẻ nhà tôi đã thấy các thầy và tôi đã đọc những câu chuyện trên báo. Thầy sẽ không có vấn đề gì. Thầy có một lộ trình rõ ràng từ chúng tôi. ” Ông ta nói và đóng dấu vào giấy tờ của chúng tôi và bắt tay.

Ông ta đã rất bận rộn và phiền hà với hai, ba cái điện thoại reo lên cùng một lúc – ông ta đang điều tra một vụ buôn lậu ma túy lớn. Nhìn lên, ông ta nói, “Tất cả điều tôi có thể nói là các thầy hẳn phải rất tận tâm.”

“Ông không tận tâm sao?”, Tôi hỏi.

“Tôi cũng nghĩ thế,” ông ta trả lời, nhún vai như muốn nói, “Tôi không biết, mặc dù … đôi khi tôi tự hỏi …”

Ông ta đưa tôi đến cửa trước và cứ để cho chuông điện thoại reng. Chúng tôi thường có cảm giác rằng rất nhiều người chúng tôi gặp là bạn bè cũ từ rất lâu xa và muốn buông tất cả xuống và đi cùng.

Nguyện tất cả chúng sanh luôn nhớ thiện hữu lòng không đổi dời.

Kinh Hoa Nghiêm – Phẩm Thập Hồi Hướng

Được Cơ Quan Tuần Tra Xa Lộ Tiểu Bang California làm trống lối đi và cho một bản đồ chi tiết mới về các đường xe đạp và đường thay thế. “Chúc may mắn. Một khi thầy đi trên Xa Lộ số 1 thì chắc chắn đến thành phố Monterey. Nhưng không phải thầy nên đi về hướng đông để đến thành Mecca hay sao?” (1). Viên cảnh sát nói đùa.

“Không. Chúng tôi là Phật tử. Chúng tôi đang đi đến Vạn Phật Thánh Thành. ”

“Thế thì, chúc may mắn. Các thầy thực sự chu đáo khi liên hệ với chúng tôi. Cảm ơn.”

 

Hướng đến Bồ Đề.

Một thanh niên đầy hứng khởi có tên Steve dừng lại khi chúng tôi cúi lạy trên đường nhỏ song song với xa lộ. “Tôi biết thầy đang bận rộn, nhưng thầy có thể dành một vài phút không? Ý tôi là, tôi biết những gì thầy đang làm … Tôi chỉ biết … và, à, tôi đã tìm kiếm điều này và tôi nghĩ rằng tôi đã tìm thấy nó! “, anh ta nói, thở hổn hển.

Steve để lại tất cả mọi thứ lại phía sau ở quận hạt Orange – công việc, gia đình, bạn gái, và ngôi nhà. Anh ta sống trong xe tải của mình trong khi tìm kiếm một nơi và một phương pháp mà, “tôi có thể vượt ra khỏi cơ thể da thịt này của tôi và “linh hồn” và tất cả các phần còn lại và đi tới chỗ tột cùng, sự hiệp nhất với tất cả mọi thứ, “anh ta nói. “Tôi thực sự nghiêm túc tìm kiếm một cộng đồng tâm linh để đi đến chỗ tột cùng và giúp đỡ người khác. Tôi không muốn chỉ làm việc của riêng mình và thối lui. ” Steve đang thuyết pháp Bồ Tát.

“Ngài chú tâm tìm cầu chánh giác để độ thoát tất cả chúng sanh. chưa từng giây phút nào rời bỏ ý nghĩ này. Bồ Tát cung kính quán sát và thực hành tất cả đại hạnh rộng lớn.”

Kinh Hoa Nghiêm

Steve quan tâm đến Vạn Phật Thánh Thành. “Thầy có thực hành Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo không? Một cư sĩ có thể nghiên cứu ở đó và làm việc trong cộng đồng không? Có bậc đạo sư giác ngộ ở đó để dạy những điều chân thật không? “Anh ta hỏi.

“Tôi muốn biết làm thế nào để giữ giới luật và đọc một bài kinh lần đầu. Tất cả những gì tôi đã từng nhìn thấy là những thứ bề nổi, không phải là rất sâu – thầy biết đấy, những cuốn sách Phật giáo bìa mềm. Tôi muốn thực sự đi vào trong nó. Tôi có thể làm điều đó ở đó không?”

“Được. Tất cả đều có ở đó. Mọi người đều giữ giới. Đó là một đạo tràng rất thanh tịnh. Mọi người ở đó đều chân thành để giác ngộ và chấm dứt khổ đau cho tất cả  chúng sanh. Đó là cốt tủy của Vạn Phật.” Tôi nói.

Steve lấy một tấm bản đồ, cười toe toét “Cảm ơn”, và lái xe đến Ukiah bằng xe tải của anh ta. Hướng đến Bồ Đề và sống dựa trên tín tâm sâu sắc.

Thâm tín nơi Phật và phật-pháp
Cũng tin phật-tử đạo tu hành
Và tin vô-thượng đại bồ-đề
Do đây Bồ-Tát phát tâm nguyện

Kinh Hoa Nghiêm – Phẩm Hiền Thủ

Ghi chú:

(1) Thành Mecca, hay còn gọi là Makkah, nơi sinh của nhà tiên tri Muhammed, giáo chủ đạo Hồi, ở về hướng đông của Hoa Kỳ. Tín đồ đạo Hồi thường hướng về hướng Đông, hướng thành Mecca, để lạy.

 

2017-03-13T21:18:07+00:00