Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

///Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

Hằng Triều – 20 tháng 1 năm 1978

Thầy ấy chỉ là không dùng dây thanh quản


Anh Salvador, từ một người học việc trẻ trở thành một người làm nghề thầy thuốc ở Sioux, ghé lại. Vì chúng tôi không ăn thịt hoặc cá, anh Salvador vui vẻ đề nghị để anh lấy vài chiếc bánh mì kẹp cá ngừ mà có ai đó để lại trên xe của chúng tôi. Anh ta nói rằng anh ta cảm thấy “được hướng dẫn” đến chỗ chúng tôi.

Anh ta nói “Thầy biết không, tôi ít khi chạy bộ và không bao giờ đi lối này. Sáng nay tôi có một cảm giác mạnh mẽ muốn chạy bộ và đi theo con đường đặc biệt này… Và bam! Các thầy đang ở đây! “Anh ta rất vui mừng hứng thú về mục đích của chuyến hành hương và cảm thấy một mối liên hệ với Phật giáo dù anh ta không hiểu rõ. “Thật khó nói thành lời. Tôi chỉ cảm thấy chúng ta có rất nhiều điểm chung và dưới hình thức nà đó đang trên cùng một con đường.”

Anh Salvador cũng nhận xét rằng sự im lặng của thầy Hằng Thật “đã nói” lớn như lời được nói ra.

“Ồ, thầy ấy nói, thầy ấy chỉ là không dùng dây thanh quản,” anh ta nói với một nụ cười hiểu biết.

2017-03-13T21:18:07+00:00