Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

///Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

Hằng Triều – 21 tháng 1 năm 1978

Ông có thể lễ lạy bằng tâm


Morro Bay, 12 dặm về phía trước.

Chúng tôi đang hướng về phía tây bắc, vượt qua dãy núi Santa Lucia. Có một cơn gió mát mẻ, trong sạch quét xuống từ phía bắc. Những ngọn đồi xanh và mảnh đất đang cười, với những khe núi, chim ríu rít, và nụ xuân.

Đêm qua tôi mơ thấy chúng tôi đang vào giờ cuối cùng của ngày cuối Thất Quan Âm. Mọi người rất thành tâm và nhất tâm tu tập. Quan Âm Bồ Tát đã đến và giọng của mọi người lên cao. Phật điện chứa đầy một năng lượng tuyệt vời và ánh sáng mênh mông. Mọi người đều cảm thấy như cùng một thân thể. Quan Âm Bồ Tát hiện lên trong một sắc tướng rất vĩ đại và uy nghi. Mọi người cúi lạy và quỳ xuống trong niềm vui xen lẫn kinh ngạc. Khuôn mặt họ tràn đầy từ bi và tôn kính sâu sắc. Điều đó hoàn toàn có thật và cảm nhận được. Tất cả chúng sanh đều là Quan Âm Bồ Tát; Quan Âm Bồ Tát là tất cả chúng sanh.

Một số người nói rằng, “Quan Âm Bồ Tát lúc nào cũng ở đây, như thật và sống động như như bạn và tôi. Điều này thật lạ thường!” Tôi không cảm thấy giống như một giấc mơ thường thấy. Thức dậy, tôi vẫn có cảm giác rằng tuy điều như thế dường như không thể nghĩ bàn, nhưng tất cả chúng tôi đã “buông xả” đủ để kinh nghiệm điều này và biết nó có thể xảy ra và đó chỉ là khởi đầu. Không thể quay trở lại sau khi kinh nghiệm cảnh giới này. Sự không thể nghĩ bàn và điều không thể có này nằm trong trái tim của chúng ta và trong tầm tay. Mọi người đã rất hạnh phúc và tràn đầy ánh sáng. Nếu bạn có niềm tin và sự chuyên chú không giảm, thì có thể sẽ nhận được cảm ứng. Vì vậy, Kinh nói:

“Dùng Phật làm cảnh-giới
Chuyên niệm mà chẳng dứt
Người này được thấy Phật
Số đó cùng tâm đồng.

Kinh Hoa Nghiêm – Phẩm Đâu Suất Kệ Tán

Bill Ireland dừng lại và nói với chúng tôi rằng ông ta đã thu xếp để xe của chúng tôi được sửa chữa tại một tiệm sửa xe địa phương. “Thầy biết đấy, khi còn trẻ giống như quý thầy, quý thầy có thể quỳ xuống và lạy như thế này hàng ngày. Nhưng khi thầy đã lớn tuổi như tôi, thầy không thể làm điều đó. ” Bill quan sát.

“Có thể không phải với thân của ông, nhưng ông có thể cúi lạy bằng tâm. Tâm của ông không già. Nó bao giờ cũng luôn mạnh mẽ. ”

Bill nói “À … Có lẽ vậy”.

Có một đoạn trong phẩm Thập Hạnh của Kinh Hoa Nghiêm có nói Bồ Tát quán sát tất cả  chúng sanh và sự vô thường không thể tránh khỏi của thân xác họ.

Lúc bấy giờ Bồ Tát quán thân của tất cả tam thế chúng sanh đều liền hoại diệt, mà nghĩ rằng : Lạ thay cho chúng sanh ngu si, vô trí, ở trong sanh tử, thọ vô số thân mỏng manh chẳng tạm dừng, mau về nơi hoại diệt, hoặc đã, hoặc hiện, hoặc sẽ hoại diệt, mà họ chẳng thể đem thân chẳng bền để cầu thân kiên cố.

Tôi phải học tập những điều mà chư Phật đã học tập, để được chứng nhứt thiết trí, biết nhứt thiết pháp, rồi vì chúng sanh diễn thuyết tam thế bình đẳng tùy thuận pháp tánh tịch tịnh bất hoại, khiến họ được vĩnh viễn an ổn khoái lạc.

Kinh Hoa Nghiêm – Phẩm Thập Hạnh

Mặt đất dường như đã chết và khô héo. Giờ đây, với cơn mưa mùa xuân,mọi thứ lại sống và dẻo dai. Những ngọn cỏ, cây cối và sinh vật này chỉ ngưng hoạt động hoặc ngủ đông. Thời tiết khắc nghiệt mùa đông hoạt động giống như những vọng tưởng và chấp trước. Chúng che mờ Pháp-tánh của chúng ta như sương giá lạnh bao trùm trái đất. Những cơn mưa mùa xuân và ánh nắng làm hồi sinh những rễ cây khô héo. Phật Pháp làm hồi sinh tâm của chúng ta theo cùng cách đó. Sống và chết chỉ là một từ ngữ có bốn chữ cái. Tự tánh nguyên thủy của chúng ta là “tịch tịnh, và bất hoại (không thể hủy hoại).” Thân Pháp-tánh của chúng không bao giờ tan rã.

Chúng tôi đang lạy trên triền đá hẹp đi lên đường dốc trên núi. Một người đàn ông xuất hiện. Ông ta di chuyển mau lẹ và ông có năng lực chạy đua. Khi đưa cho tôi một ít tiền, ông ta nói, “Nếu có sự tôn kính chân thật, thì ngay cả răng một con chó cũng phát sáng.” Ông ta dừng lại để xem tôi có hiểu không, sau đó nói, “Chúc thầy một chuyến đi an toàn,” và đi ngược lên con đường núi .

 

Chớ để cho bụi bám
Khi mặt trời lặn, một chùm nắng dài xuyên qua những cây thông cao. Trong nắng có vô số các hạt bụi nhỏ quay cuổng và nhào lộn trong không khí. Những hạt bụi luôn luôn ở đó, nhưng không thể được nhìn thấy cho đến khi có ánh sáng mặt trời soi sáng.

Những vọng tưởng của tôi cũng vậy. Vào cuối ngày lễ lạy, có một ánh sáng nào đó tụ lại chiếu soi tâm trí. Tất cả các giác quan được trở thành sắc bén như dao cạo. Mỗi một vọng tưởng có thể được nhìn thấy. Quá nhiều để đếm, chúng cũng giống như các hạt bụi trong tia nắng.

Vọng tưởng uế trược điên đảo tạo ra từ vô thủy bởi sự tham, sân, si, chúng chồng chất lên nhau theo bạn đời đời kiếp kiếp. Trong phần đầu trước chú Lăng Nghiêm, tôn giả A Nan tụng đọc và cầu mong thần chú “Tiêu trừ điên đảo vọng tưởng từ ức kiếp của con”. (1)

Một kiếp là một khoảng thời gian rất dài gian. (Đai khái khoảng một triệu năm). Một ức kiếp thì không thể tính được. Tôi đã huân tập vọng tưởng và nghiệp mê lầm lâu như đến vậy. Tôi có thể – Tôi không biết chắc chắn là bao lâu…

Thầy Hằng Thật và tôi đang trở nên rất ý thức về giới luật và ngay cả những lỗi nhỏ nhất. Sớm hay muộn, tất cả đều sẽ trở lại để cản trở bạn.

Thân là cây Bồ Đề,
Tâm như đài gương sáng.
Thời thời phải lau chùi.
Chớ để cho bụi bám.

Đại sư Thần Tú – Lục Tổ Pháp Bảo Đàn Kinh

Một Cảnh Sát Tuần Tra Xa Lộ của Tiểu Bang California dừng lại để xem chúng tôi có cần bất cứ điều gì không. Anh ta chỉ về phía thầy Hằng Thật và hỏi xem có phải “Thầy ấy là người không nói chuyện” không và sau đó xin lỗi vì đã cố gắng nói chuyện với thầy ấy. Anh rất thân thiện, hay giúp đỡ, và luôn lo cho sự an toàn của chúng tôi khi chúng tôi lạy qua khu vực tuần tra của anh.

Ghi chú:

(1) Nguyên văn: 銷 我 億 劫 顛 倒 想 Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng. Trong Phần Công Phu Khuya của Kinh Nhật Tụng

DEEP AND WONDROUS DHARANI UNMOVING HONORED ONE Diệu trạm tổng trì bất động tôn

妙  湛  總  持 不 動 尊

miào zhàn zǒng chí bú dòng zūn

 

SUPREME SHURANGAMA APPEARS MOST RARELY IN THE WORLD.

Thủ Lăng Nghiêm Vương thế hi hữu

首  楞  嚴 王  世 希 有

shǒu lèng yán wáng shì xī  yǒu

 

EXTINGUISHING DELUDED THOUGHTS FROM COUNTLESS KALPAS PAST.

Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng

銷 我 億 劫 顛 倒 想

xiāo wǒ yì jié diān dǎo xiǎng

 

I NEEDN’T PASS THROUGH AEONS TILL THE DHARMA BODY’S GAINED.

Bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân

不 歷 僧 祇 獲 法 身

bú   lì  sēng  qí   huò   fǎ  shēn

 

I WISH TO NOW ATTAIN THE WAY: AND AS THE DHARMA KING.

Nguyện kim đắc quả thành bảo vương

願  今 得 果 成  寶 王

yuàn jīn dé guǒ chéng bǎo wáng

 

I’LL THEN RETURN TO RESCUE BEINGS MORE THAN GANGES’ SANDS.

Hoàn độ như thị hằng sa chúng

還 度 如 是 恒 沙 衆

huán dù rú shì héng shā zhòng

2017-03-13T21:18:07+00:00