Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

///Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

Hằng Thật

Con đường trở lại thành phố bị lãng quên

Diệu lý Phật Pháp vốn không lời.
Khi ngộ một lời cũng quá nhiều !
Chỉ vì chúng sanh mê chướng nặng
Phật dùng thiện xảo nói phương tiện.

Hòa Thượng Tuyên Hóa

Arthur Waley cho chúng tôi biết rằng Phật giáo đã mang nhiều từ ngữ mới vào ngôn ngữ Trung Hoa. Quá trình tương tự đang xảy ra ở phương Tây. Tất cả chúng ta có thể tham gia vào lịch sử và di chuyển ý thức cao hơn của con người cùng với những từ ngữ quan trọng của Phật giáo, như Phật, Pháp, Bồ Tát, Tam Muội, Thiền. Những từ ngữ khác vốn đã có trong tiếng Anh thì có thêm ý nghĩa mới: tu hành, hồi hướng, giới, công đức. Những từ ngữ và ý tưởng này sẽ thay đổi thế giới khi chúng trở nên quen thuộc và có ý nghĩa với người phương Tây. Sử dụng một từ ngữ ngày hôm nay!

Công việc của Phật tử chúng tôi là bắt cầu nối khoảng cách giữa cái cũ và cái mới. Pháp là một đạo lý chân thật; nó đã sống trong tâm chúng ta. Trước tiên chúng ta phải tìm ra nó, nhận ra nó qua việc tu hành, và tự chính mình hiểu nó. Sau đó, chúng ta phải nhìn vào các chỉ dẫn và bản đồ của chúng ta để dán nhãn một cách chính xác những gì chúng ta khám phá ở bên trong. Mục đích không phải là để sửa đổi nó – Pháp không cố định; nó uyển chuyển. Không có giới hạn cho những ý nghĩa mà Phật pháp làm thành biểu tượng . Công việc của chúng ta là chỉ cho chính mình và gia đình phương Tây của chúng ta là Đức Phật đã đi tìm lại con đường trở về ngôi nhà vốn có của mình cách nay 3000 năm như thế nào và làm thế nào mà Ngài đã mở những cánh cửa của mình rộng ra, để tạo chỗ cho tất cả  chúng sanh ở dưới mái nhà của mình.

Dù sử dụng ngôn ngữ nào, tất cả chúng ta đều có thể thuyết pháp. Đó là ngôn ngữ của trái tim. Chúng ta học cách nhận ra các đạo lý và ngôn từ bên trong bằng cách áp dụng các phương pháp vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Bằng sự dụng công, các từ ngữ tự nhiên trở thành sự thật, sống động. Trên đường xuất hiện dưới chân chúng tôi khi chúng tôi bước đi và lạy mỗi ba bước, con đường trở lại “thành phố bị lãng quên”, chúng tôi nhận thấy nhiều dấu chân. Những dấu chân của chư Phật và Bồ tát! Một con đường bằng phẳng rộng mở bắt đầu từ ngay bên dưới đôi chân của bạn.

2017-03-13T21:18:07+00:00