Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

///Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

 

Hằng Triều – 24 tháng 1 năm 1978

Mọi chúng sanh đều sinh ra bình đẳng


Một ngày lạnh giá và yên tĩnh. Những người bạn từ thành phố San Luis lái xe đến cùng với chút trà ấm để đuổi đi cơn buốt giá buổi sáng sớm. Sau đó, họ dừng lại cùng một bữa ăn nóng và những lời khuyến khích.

Một thương gia đến gặp chúng tôi trong khi chúng tôi bái lạy trên lề đường. Ông ta nói nhẹ nhàng “Đây là món đồ cúng dường nhỏ nhoi của mẹ vợ tôi, người đã qua đời một năm trước. Xin cảm ơn”.

 

Ý nghĩ lúc lễ lạy.

Rất nhiều người hỏi rằng “Tại sao các thầy làm việc này?”. Chúng tôi trả lời “Chúng tôi đang cố gắng đẩy lùi tai ương và thảm họa trên thế giới. Chúng tôi đang cố gắng thanh tịnh thân, khẩu, ý của chúng tôi, do đó làm vô hiệu một số năng lượng xấu xa hắc ám đang ô nhiễm trái đất. Khổ là quả, tham, sân, si là nhân. Trái tim chúng ta đã đi lệch đường. Tâm chúng ta không ngay thẳng và trong sáng. Do đó có câu rằng “Hãy phản bổn hoàn nguyên”.

Nếu muốn làm điều đúng đắn trên thế gian và trong gia đình, chúng ta phải làm cho tâm ngay thẳng và thanh lọc tâm ý. Chuyển tâm tham, sân, si của chúng ta thành từ, bi, hỷ, xả. Đây chính là về với chân tánh.

Mọi thứ vốn đều tốt đẹp. Chẳng có vấn đề gì cả. Chỉ là chúng ta quên điều đó, lạc trong bụi trần và sự đảo điên của thế giới, đuổi theo những điều viển vông.

Càng thay đổi, thì càng nguyên như cũ. (1)

Ngạn ngữ Pháp.

Dấu chân của chúng tôi, sỏi và nhựa đường, thậm chí những con quạ và đám mây trên cao cũng đều giống như hôm qua. Phân tích tột cùng thì không có gì thay đổi. Ngay cả sự thay đổi cũng y nguyên như vậy. Vì vậy có câu rằng,

Vì biết khắp các pháp tánh thể không đổi dời nên được tất cả pháp bình đẳng.

Kinh Hoa Nghiêm – Phẩm Thập hồi Hướng.

Hầu hết năng lượng của tôi bị tiêu hao vào việc tạo ra phân biệt hư giả và độc đoán giữa mọi vật vốn có tự tánh giữ nguyên không đổi. Tâm phân biệt này là cốt lõi của truyền thống tri thức phương tây. Chia tách và phân chia, tách ra và cắt chẻ tất cả mọi thứ từ tâm và thân, thiên đường và trái đất, màu da và các phân tử.

Bây giờ chúng ta đang cắt chẻ nguyên tử và mọi thứ đã thực sự rối bời. Chẳng lâu sau các nguyên tử sẽ chia tách chúng ta. “Mọi người sinh ra đều bình đẳng” đang bị lấn đẩy bởi điều ghê rợn ngày càng gia tăng rằng “tất cả loài người có thể được hỏa táng bình đẳng” bởi vũ khí nguyên tử.

 

Ghi chú:

(1) Nguyên văn câu tiếng Pháp: Plus ça change, plus c’est la même chose (Jean-Baptiste Alphonse Karr).

2017-03-13T21:18:07+00:00