Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

///Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

Hằng Triều – 27 tháng 10 năm 1977

Thùng nhựa cũ


Tu hành và nền tảng nằm bên trong, ở tâm địa. Nếu trung tâm vững trãi, thì dù thứ gì đến, “mọi chuyện đều ổn”. Nếu bên trong không vững trãi, trong trái tim thật sự của bạn, thì dù bạn đang ở đâu cũng sẽ mắc sai lầm.

Tu hành chân chính mọi lúc trong mỗi lỗ chân lông của tâm trí và cơ thể của bạn là cách duy nhất để đoạn diệt nó. Hoàn toàn chân thành và thực hành đúng rèn luyện kiếm Pháp không hình tướng giúp bạn chặt bỏ các lớp vỏ và mạng nhện. Sau đó bạn sẽ không bao giờ bị kẹt, mà trở nên nhu nhuyễn, tinh khiết, nhẹ nhàng và “thường tươi sáng”.

Luôn bái lạy, luôn sáng.

Tâm dừng bái lạy, luôn tối.

Trong tấm kính Pháp, bạn kiểm tra tâm mình. Nếu bạn sạch đến cốt lõi, thì hình ảnh sẽ không có tỳ vết và tươi sáng. Nếu có một tỳ vết dù chỉ nhỏ như hạt cát, nó sẽ hiển thị lớn như Núi Tu Di trong ánh sáng của trí tuệ viên mãn. Mỗi lần tôi nhìn vào khuôn mặt và đôi mắt của Sư Phụ, cũng giống như nhìn vào tấm gương này.

Như mặt gương sáng sạch
Tùy theo cảnh đối tượng
Hiện bóng sai khác nhau
Nghiệp tánh cũng như vậy.

Kinh Hoa Nghiêm – Phẩm Bồ Tát Vấn Minh

Sau khi nghe tiếng kêu của một con hươu con bị một bầy chó ăn tươi nuốt sống, tôi đã phát nguyện nhịn ăn vào ngày 15 và 30 âm lịch hàng tháng để tụng Bồ Tát giới, và để tịnh khẩu. Âm thanh của khổ đau trên thế giới thật chói tai. Chúng đến từ nghiệp bất thiện “được tạo ra bởi thân, khẩu, ý dựa trên tham, sân, si”. Tôi đang nghe những tiếng vang vọng của chính lỗi lầm của mình, và tôi muốn thay đổi.

Những âm thanh của mọi khổ đau chỉ là một âm thanh. Chúng ta đều nói âm thanh này, chúng ta đều nghe âm thanh này. Khởi nguồn của tất cả chư Phật là một nguồn. Chúng ta đều có khởi nguồn này, chúng ta đều sẽ trở thành Phật. “Khởi nguồn của chư Phật” là Bồ Tát giới. Những ai siêng năng giữ những giới này thì sẽ thành Phật. Nguyện tất cả  chúng sanh sẽ thọ nhận và giữ những giới này và làm tràn đầy Pháp giới bằng âm thanh của hỷ lạc.

Quay trở lại Santa Barbara, chúng tôi tìm thấy một thùng nhựa cũ trong một cái rãnh và sử dụng nó đựng cho y phục dơ bẩn. Nó có những vết sơn, nhưng nó chắc cứng và hữu dụng.

Đi bộ dọc theo xa lộ hôm nay, tôi nhìn thấy một cái thùng màu trắng giống như vậy ở bụi cây nào đó trên lề đường. Tôi tự nghĩ “A! cái này tốt hơn và sạch hơn cái thùng nhựa dơ bẩn chúng ta đang có!” Đó là tham.

Tôi nắm lấy cái thùng. Ái da! Đó là bụi tầm ma! Khắp mặt, cổ, cánh tay và bàn tay tôi bị sưng đốt. Tầm ma độc cho kẻ chọc. Tôi nhận được một bài học thực tế về việc những rắc rối và « thảm họa » của tôi đến từ lòng tham và tìm cầu như thế nào. Thế giới này không nguy hiểm và mê mờ. Mà là tôi.

2017-03-13T21:18:07+00:00