Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

///Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

Hằng Thật – 24 tháng 11 năm 1977

Chúng tôi chỉ trông nghèo ở vẻ bề ngoài


Đối với tăng đoàn, mỗi ngày đều là lễ Tạ Ơn. Mỗi ngày cũng đều là một loại lễ Giáng Sinh hoặc sinh nhật. Tăng đoàn là một trong những viên ngọc của Tam Bảo vì sự giữ giới thanh tịnh của các vị giúp họ ra khỏi cát bụi của thế giới vật chất. Vì thế họ tỏa sáng và là mô phạm cho mọi  chúng sanh.

Một trong các giới là “Không giữ vàng, bạc và vật có giá trị ». Và họ cũng không cầu xin hay tìm cầu. Thầy Hằng Thật và tôi đang tìm thấy rằng con người cần rất ít để sống, và thậm chí cần ít hơn để hạnh phúc! Mọi đồ ăn, quần áo, và nơi trú ngụ được cúng dường lên tăng đoàn để làm “phước điền”. Trên đường cũng như vậy. Nếu đồ chúng tôi cần mà không được cúng dường, thì chúng tôi không cần đến nó. Nếu có thứ được cúng dường, thì chúng tôi cần nó. Tại sao? Vì nó là trái tim của bố thí được gieo trồng và nuôi dưỡng. Thế giới này cần sự bố thí nhiều hơn, vì vậy càng có nhiều người bố thí, càng tốt cho mọi người. Chúng tôi chỉ là thửa ruộng, kết quả gặt hái là của mọi người.

Tất cả chúng ta đều là một nguồn, một trái tim, đồng một thể cho đến tận cùng hư không. Dù chúng ta là ai, chúng tôi luôn ở nhà. Và chúng ta trải qua những kỳ lễ cùng “gia đình” của chúng ta!

Bữa ăn lễ Tạ Ơn: bơ đậu phụng và thạch, hột đậu, đậu đóng hộp, rau diếp, trái cây, và đậu phụ và bánh táo còn dư. Phần tuyệt vời nhất là bài kệ của Bảy vị Phật quá khứ:

Kiến thân vô thật thị Phật thân
Liễu tâm như huyễn thị Phật huyễn
Liễu đắc thân, tâm bản tính không
Tư nhân dữ Phật hà thù biệt. (1)

Nghĩa là

Thấy thân không thật là Phật thân
Biết tâm như huyễn là Phật huyễn
Biết rõ thân, tâm tánh vốn không
Người đó với Phật nào sai khác.

Matt, một biên tập tờ báo học sinh địa phương nói “Chúng tôi đang ngồi vòng quanh và ăn bữa tối của lễ Tạ Ơn và mẹ tôi nói ‘Những vị tu sĩ nghèo đó…’ Vậy là giờ tôi đang ở đây”. Anh ta cúng dường bánh mì và những đồ dự trữ mà gia đình tự làm.

“Hãy nói với mẹ anh rằng đồ cúng dường này được vui mừng đón nhận và về vẻ bề ngoài, chúng tôi trông nghèo. Bên trong, chúng tôi giàu có và hạnh phúc”.

Matt đáp “Phải! Tôi sẽ nói”.

Như người được bửu tạng
Lìa hẳn khổ nghèo cùng
Bồ Tát được Phật pháp
Tâm ly cấu thanh tịnh.

Kinh Hoa Nghiêm
PHẨM ÐÂU SUẤT KỆ TÁN

Phía trước, nơi chân vùng núi mặt bằng này là những ngọn đồi trùng điệp, với những cánh đồng cây dầu Casmalia điểm xuyết dàn khoan bơm. Thị trấn nhỏ Casmalia nằm trong tầm mắt. Nơi đó yên tĩnh, chỉ có âm thanh của vài chú chó, còi tàu, và tiếng rống của gia súc.
Ghi chú:

(1) Nguyên văn Hoa ngữ:

見 身 無 實 是 佛 身
了 心 如 幻 是 佛 幻
了 得 身 心 本 性 空
斯 人 與 佛 何 殊 別

2017-03-13T21:18:07+00:00