Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

///Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

Hằng Triều – 6 – 7 tháng 12 năm 1977

Cảnh giới bái lạy vô ngôn, tĩnh lặng


Lái xe quay trở lại nơi bái lạy cùng với chiếc xe buýt VW cũ kỹ nặng chở đầy đồ cúng dường cho Vạn Phật Thánh Thành, thầy Hằng Thuận ngồi nhét giữa hai thùng đựng Kinh sách đang dịch Kinh. Thầy Heng Cụ, Hằng Thật và tôi im lặng ngồi ở phía trước nhìn ra phía những ngọn đồi trùng điệp và những thung lũng dài. Mỗi người chúng tôi đang bái lạy bên trong và nhớ lại cảnh giới bái lạy vô ngôn, tĩnh lặng. Chia sẻ mà không nói ra lời, bái lạy mà không cử động.

Nghĩ ít, làm nhiều hơn
Nói ít, cho nhiều hơn
Ăn ít, lạy nhiều hơn
Nhất tâm, lạy nhiều nữa
Đến Vạn Phật Thánh Thành

 

2017-03-13T21:18:07+00:00