Loading...

Home

Home
Home 2017-03-20T16:08:49+00:00

Video Các Pháp Hội

Cập Nhật

Sát Sanh và Bệnh Tật

Hiện nay trên thế giới có rất nhiều người thích việc sát sinh và có rất ít người tôn trọng sự sống. Ða số chỉ biết làm thế nào để giết, chứ hoàn toàn thờ ơ với việc phóng sinh. Khi bạn giết một sinh vật, sinh vật ấy cũng muốn giết bạn. Sự báo thù lẫn nhau dẫn đến sự tái sinh luân hồi trong đời ngũ trược ác thế. Sự báo oán lẫn nhau vậy đến khi nào mới chấm dứt ? Người xưa từng nói : "Trăm ngàn năm nay khi nhìn vào bát canh thịt, mối hận nghìn năm lớn như biển khó tiêu trừ. Nếu muốn biết rõ chuyện binh đao chém giết nhau trên đời, thì hãy lắng nghe tiếng kêu than của súc vật lúc nửa đêm ở lò sát sinh" (Thiên bách niên lai oán lý canh, oán thâm tự hải hận nan bình, dục tri thế thương đao binh kiếp, thí thức thính đồ môn dạ bán thinh).

01-21-2017|Categories: Bồ Đề Hải, Khai Thị, Phật Pháp, Tin Tức|

Hại Người Rốt Cuộc Là Hại Chính Mình!

Chú là niệm chú; Trớ cũng giống như chú. Chú có rất nhiều thứ, Mật tông có nhiều chú nhất. Các vị Lạt-ma ở Tây Tạng có một loại chú, chỉ cần niệm trong bảy ngày là có thể khiến người khác chết được. Có thứ chú giết người, có thứ chú làm lợi ích cho người. Chú nói ở đây là thứ chú hại người. Các thuốc độc là chỉ chung cho tất cả các loại thuốc độc. Khi quý vị gặp phải những loại chú trớ, thuốc độc làm phương hại đến cơ thể, trong tình cảnh đó, nếu quý vị nhất tâm niệm: "Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát," thì những chú trớ cùng thuốc độc này chẳng những không thể làm hại được quý vị mà còn trở lại làm hại chính hung thủ.

01-13-2017|Categories: Khai Thị, Phật Pháp|

Cả Gan Làm Càn – Thị Nại Am

Là một nhà sáng tác, viết văn, soạn sách, thì cần phải có lý luận đúng đắn, không thể dẫn dắt người đọc đi vào con đường lầm lạc. Như ông Thị Nại Am viết Truyện Thủy Hử chẳng hạn, xem ra thì văn từ, ý tứ kết cấu rất đặc biệt, do đó rất nhiều người muốn đọc, và sau khi đọc rồi thì ai nấy đều say mê, chẳng khác nào người hút thuốc phiện, hễ bỏ hút là bị lên cơn nghiện vậy. Cho nên, tuy xem ra thì văn từ, ý tưởng kết cấu rất đặc biệt, nhưng xét kỹ thì nó có thể khiến cho người ta đi vào con đường sai trái, làm rất nhiều việc sai quấy, có hại cho nhân loại.

01-12-2017|Categories: Khai Thị, Phật Pháp|

Về Việc Nhẹ Nhàng Giúp Người Khác Hiểu

Người phụ nữ trẻ trong cuộc hội thoại sau đây lần đầu tiên tới thăm Kim Sơn Tự (ở Cựu Kim Sơn). Cô từng sống tại Châu Phi. Vì Hòa Thượng nói bằng tiếng Trung Hoa, còn người phụ nữ trẻ nói bằng tiếng Anh nên cuộc trao đổi diễn ra thông qua một người phiên dịch, đóng vai trò trung gian trong suốt cuội hội thoại này. Sau đó, Hòa Thượng cho phép cô gia nhập cuộc sống tu viện và đặt cho cô pháp danh là Guo Mo - 果默 Quả Mặc

01-10-2017|Categories: Khai Thị, Phật Pháp|

Sáu độ vạn hạnh thể tròn nguyên

...Bởi các lý do trên, ta có thể nói rằng pháp lục độ là để độ cho sáu tên giặc của chúng ta, sáu giặc mắt, tai, mũi lưỡi, thân, ý. Sáu giặc đã tuân phục thì ta không còn vọng tưởng nữa, mà không vọng tưởng tức là tất cả lục độ vạn hạnh thảy đều viên mãn, cho nên mới nói câu "thể tròn nguyên." Nếu quả thực chúng ta không còn vọng tưởng, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thế chẳng phải là "sáu độ vạn hạnh thể tròn nguyên" hay sao?

12-27-2016|Categories: Khai Thị, Phật Pháp|

Khai Ngộ Phải Được Ấn Chứng Mới Đúng Pháp

Trước thời Oai Âm Vương Phật ra đời, ai ai cũng có thể khai ngộ và chẳng cần người nào ấn chứng cả. Từ thời Oai Âm Vương Phật trở về sau, những ai tự giác khai ngộ đều nhất định phải có Tổ-sư hoặc bậc Thiện-tri-thức (đã khai ngộ) ấn khả, chứng minh thì mới đúng phép. Cũng như ở Pháp-hội Lăng-Nghiêm, có hai mươi lăm vị Thánh-nhân tường thuật sự chứng đắc viên-thông của họ và thỉnh Đức Phật Thích-Ca ấn chứng.

12-22-2016|Categories: Khai Thị, Phật Pháp|

Tam thập tam Thế Tung Nhạc Huệ An Thiền sư

Sư họ Vệ, người Chi Giang, Kinh Châu. Vào đời Tùy, năm Khai Hoàng, ra lệnh tập họp những người dân chưa được quan binh cho phép, tự mình thế phát xuất gia làm tăng, nghe tin này Đại sư trốn vào hang núi. Vào đời Đại Nghiệp, nhà Tùy lại ra lệnh cho những người trai tráng khỏe mạnh tự mình khai mở kênh mương, sông ngòi để cứu giúp cho dân chúng. Lúc bấy giờ, nhiều người đói khát đến chết, họ nằm gối đầu nhau trên đường, Đại sư đi khất thực để cứu sống họ.

12-09-2016|Categories: Khai Thị, Kinh Điển, Phật Pháp|

Trả Lời Của Một Phật Tử

Thư của Thầy Hằng Thật gởi đến chủ bút báo Time Magazine trả lời về một sai lầm nghiêm trọng trong số báo Time ngày 8 tháng 10 năm 2001. Bài viết của ông Philip Elmer-Dewitt "Cuộc tấn công bằng khủng bố sinh học đầu tiên trên nước Mỹ" (Tạp chí Time, ngày 8 tháng 10 năm 2001) mở đầu bằng câu: "Vào mùa thu năm 1984, các thành viên của giáo phái Rajneeshee, một giáo phái Phật giáo dâng hiến cho vẻ đẹp, tình yêu và tình dục không cảm thấy tội lỗi,..

12-02-2016|Categories: Bồ Đề Hải, Tin Tức|