Tin Tức

/Tin Tức
Tin Tức 2016-10-12T16:14:37+00:00

Tình nguyện làm nha sĩ tại Vạn Phật Thánh Thành – Chung Truong

Vào năm 1979, Chung Truong được đưa vượt biên khỏi Sài Gòn trên một con tàu với ba mẹ của anh. Ba mẹ anh chưa từng nghĩ rằng đứa trẻ mới được một tháng mà họ ôm ấp trong vòng tay vào lúc đó sẽ trưởng thành...

11-17-2017|Categories: Tin Tức|

Từ Bi Hỷ Xả Là Cơ Bản Tu Đạo

Người tu hành nhất định là phải bồi dưỡng Tứ Vô Lượng Tâm. Mình có Tứ Vô Lượng Tâm rồi, thì mới có thể giáo hóa chúng sanh và khiến cho chúng sanh lìa khổ được vui. Nếu người tu đạo mà không có Tứ Vô Lượng Tâm, tức là làm ngược lại với đạo và dù có tu đến tám vạn đại kiếp, người nầy vẫn còn xa Phật đạo đến cả tám vạn bốn ngàn cây số. ... Thật ra, Từ Bi Hỷ Xả không có lúc nào là đủ cả, có được càng nhiều thì càng tốt. Chúng ta nên mở rộng, tăng cường chúng cho đến khi đạt được cảnh giới hoàn toàn chí thiện mới thôi.

11-06-2017|Categories: Bồ Đề Hải, Pháp Thoại, Phật Pháp, Tin Tức|

Kinh Nghiệm Của Tôi Trong Kỳ Thất Địa Tạng

Tôi bắt đầu tụng kinh Địa Tạng từ năm 1998. Tôi đã kinh nghiệm nhiều cảm ứng khó thể nghĩ bàn. Trong cùng thời gian đó, vô số điều kỳ diệu đã xảy ra trong gia đình tôi. Do đó tôi rất biết ơn Bồ Tát Địa Tạng. Mặc dầu tôi không thể chia sẽ tất cả các câu chuyện đó với quý vị ngày hôm nay, tôi muốn nói về những gì đã thúc đẩy tôi đến tham dự kỳ Thất bảy ngày này.

07-31-2017|Categories: Tin Tức|

Tương Lai của Nhân Loại

Trong thời đại hiện nay, khi kỹ thuật và chủ nghĩa vật chất lan tràn, chúng ta cần xem xét cẩn thận sự suy nghĩ của thời đại và tự hỏi xem đây có phải là thời kỳ tốt đẹp để cho chúng ta sống hay không. Khoa học đã đạt những bước tiến lớn về kỹ thuật và điều này chắc chắn phải được coi là một điều tốt. Nhưng chúng ta cũng cần nên nhận thức đạo lý của câu: "Vật cùng tắc phản," có nghĩa là sự vật phát triển đến cực điểm thì quay ngược lại.

03-06-2017|Categories: Bồ Đề Hải, Khai Thị, Phật Pháp, Tin Tức|

Lão Tử và Trang Tử

Lý do chương này được gọi “Lão Tử và Trang Tử” vì có liên hệ nhiều đến triết lý của Lão Tử hiện diện trong những khai thị và thực hành của Hòa Thượng. Trong Thủy Kính Hồi Thiên Lục”, Hòa Thượng đề cập về cảnh giới của Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp: “Hóa thân thành Lão Tử, rong chơi khắp Trung Hoa; Đón kẻ hữu duyên đăng bỉ ngạn.” Dĩ nhiên Hòa Thượng nhận ra Lão Tử là hóa thân của Tôn Giả Ca Diếp. Mặc dầu Lão Tử chỉ để lại năm ngàn lời, những lời này đã được nhiều thế hệ hành giả và phàm phu trân quý sâu xa và thích thú.

02-27-2017|Categories: Bồ Đề Hải, Khai Thị, Phật Pháp, Tin Tức|

Sát Sanh và Bệnh Tật

Hiện nay trên thế giới có rất nhiều người thích việc sát sinh và có rất ít người tôn trọng sự sống. Ða số chỉ biết làm thế nào để giết, chứ hoàn toàn thờ ơ với việc phóng sinh. Khi bạn giết một sinh vật, sinh vật ấy cũng muốn giết bạn. Sự báo thù lẫn nhau dẫn đến sự tái sinh luân hồi trong đời ngũ trược ác thế. Sự báo oán lẫn nhau vậy đến khi nào mới chấm dứt ? Người xưa từng nói : "Trăm ngàn năm nay khi nhìn vào bát canh thịt, mối hận nghìn năm lớn như biển khó tiêu trừ. Nếu muốn biết rõ chuyện binh đao chém giết nhau trên đời, thì hãy lắng nghe tiếng kêu than của súc vật lúc nửa đêm ở lò sát sinh" (Thiên bách niên lai oán lý canh, oán thâm tự hải hận nan bình, dục tri thế thương đao binh kiếp, thí thức thính đồ môn dạ bán thinh).

01-21-2017|Categories: Bồ Đề Hải, Khai Thị, Phật Pháp, Tin Tức|

Trả Lời Của Một Phật Tử

Thư của Thầy Hằng Thật gởi đến chủ bút báo Time Magazine trả lời về một sai lầm nghiêm trọng trong số báo Time ngày 8 tháng 10 năm 2001. Bài viết của ông Philip Elmer-Dewitt "Cuộc tấn công bằng khủng bố sinh học đầu tiên trên nước Mỹ" (Tạp chí Time, ngày 8 tháng 10 năm 2001) mở đầu bằng câu: "Vào mùa thu năm 1984, các thành viên của giáo phái Rajneeshee, một giáo phái Phật giáo dâng hiến cho vẻ đẹp, tình yêu và tình dục không cảm thấy tội lỗi,..

12-02-2016|Categories: Bồ Đề Hải, Tin Tức|

Không Thể So Sánh Ma Với Phật

Vào thời nhà Minh (Trung Hoa), Đại sư Liên Trì (1535-1615) sau khi xuất gia đã đi khắp nơi để tìm minh sư học đạo. Sau khi vào kinh đô, Ngài đến tham bái hai vị đại lão đạo cao đức trọng trong Thiền Tông là Biến Dung và Tiếu Nham. Sau khi được hai vị lão sư khai pháp chỉ điểm, Đại sư Liên Trì đến Đông Xương và khi nghe tiếng trống thì bỗng nhiên giác ngộ.

11-23-2016|Categories: Bồ Đề Hải, Khai Thị, Phật Pháp, Tin Tức|

Ðạo Làm Người

Ðức Phật dạy rằng: Làm người cho tròn rồi mới làm Phật.

Bên Trung Hoa đạo làm người là trung tâm nền tảng giáo dục của đạo Khổng. Chúng tôi xin trích dẫn lời dạy về đạo làm người qua phần Ðại Tượng Truyện do đức Khổng Tử giải thích ở 64 quẻ trong Kinh Dịch. Phối hợp với quẻ Dịch là những lời dạy trong tập Luận Ngữ mà ngài Tăng Sâm, một đệ tử của đức Khổng Tử chép lại. Tất cả những kẻ thành tựu, bậc quân tử, vĩ nhân, thánh nhân, hay kẻ giác ngộ đều xây dựng sự nghiệp trên nền tảng đạo đức chắc thật, kiến giải thấu triệt và tâm lượng rộng lớn. Họ là những kẻ lúc nào cũng xoay về gốc, nhìn ngược lại tâm mình, sống với giá trị và lý tưởng cao thượng. Không nao núng trước thế lực và áp lực, không ngừng cải thiện tầm nhìn và sự hiểu biết, họ tìm cách cống hiến năng lực đời mình một cách thiết thực nhất.

11-07-2016|Categories: Bồ Đề Hải, Pháp Thoại, Phật Pháp, Tin Tức|

Chữa Bệnh Nhờ Sám Hối

Năm nay, vào cuối tháng sáu, tôi trải qua cảm giác lo lắng và mệt mỏi bất chợt. Khoảng đầu tháng bảy, triệu chứng mãn kinh như toát mồ hôi ban đêm, nóng bừng , đau ngực, chứng trầm cảm, lo sợ và hoảng loạn cứ đến liên tục như những cơn sóng thủy triều không thể chặn được. Sau khi được bác sĩ chữa trị ...

10-19-2016|Categories: Bồ Đề Hải, Pháp Thoại, Phật Pháp, Tin Tức|

Chúng Ta Đang Dần Đánh Mất Quy Củ

...Dù tu sĩ là người đã từ bỏ duyên thế gian để tu hành nhưng chúng ta chưa phải là thánh nhân. Chúng ta chỉ đang đi trên con đường Đạo, vì thế, chúng ta chưa cắt đứt được mọi tình cảm. Vì vậy, chúng ta phải hiểu quy củ. Các tu viện chi nhánh hầu hết do nữ giới quản lý. Chúng ta cũng không tránh khỏi những khi cần phải nói chuyện với cư sĩ nam về việc chùa. Vì vậy, cư sĩ nam phải biết cách làm một người hộ pháp chân chánh. Để đào tạo thành tựu một người xuất gia không phải là chuyện dễ dàng. Về phần nữ giới, trước tiên người nữ cư sĩ phải sống và làm việc trong tu viện trong 2 năm đầu, gọi là tịnh nhân. Sau 2 năm, nữ cư sĩ này cần có đầy đủ phẩm hạnh về hành vi và quyết tâm tu đạo. Nếu có đầy đủ thì vị ấy có thể gia nhập đời sống tu viện, làm một Sa Di Ni ít nhất 3 năm trước khi thọ giới cụ túc. Tổng cộng, sẽ mất 5 năm huấn luyện. Do đó, để đào tạo một người trở thành tu sĩ không phải việc dễ làm..

10-12-2016|Categories: Bồ Đề Hải, Khai Thị, Phật Pháp, Tin Tức|

Mười phương pháp tu hành thực tiển dành cho chư tăng ni hay bậc tu Bồ Tát hạnh

Ðây là mười phương-pháp dạy trong kinh Hoa-Nghiêm, nơi phần Trị-Ðịa-Trụ ở phẩm Thập Trụ. Thật sự ra phương-pháp này không hạn cuộc nơi chư Tăng Ni, mà dành cho mọi người tu Bồ-Tát Hạnh, tại gia và xuất gia. Song nói rằng dành cho chư Tăng Ni là bởi chư Tăng Ni có điều kiện, nhân duyên thù thắng để thực hiện phương-pháp này. Ðồng thời, sinh-hoạt của tăng chúng là sinh-hoạt hướng về sự giác-ngộ, phù-hợp hoàn-toàn với mười phương-pháp của kinh nêu ra.

10-06-2016|Categories: Bồ Đề Hải, Khai Thị, Phật Pháp, Tin Tức|

Cây Long Não 1,000 Năm Xin Quy Y Cửa Phật

Trong khuôn viên chùa Phổ Tế trên núi Phổ Đà thuộc tỉnh Chiết Giang, một cây Long Não sống lâu 1,089 năm đã xin quy y với Hòa Thượng Tuyên Hóa, một vị cao tăng tại Hoa Kỳ, qua trung gian một cư sĩ có thần thông. Và cây cổ thụ đó đã được quy y vào ngày 23 tháng 10 năm 1994 tại Tu viện Trường Đê ( Long Beach ), miền nam California...

10-06-2016|Categories: Bồ Đề Hải, Tin Tức|