Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

///Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

Tháng Một, 1978

 

Hằng Thật – Tháng 1 năm 1978

Điều đó không đến dễ dàng!


Nếu tôi có tiến bộ trong Thiền, đó sẽ là điều đầu tiên trong đời mà tôi có được qua sự hy sinh chân thật, nỗ lực. Sự tiến bộ này không đến dễ dàng! Các thành quả thật tuyệt vời! Tôi phải ngồi và trải qua những gì cảm thấy như hằng bao nhiêu kiếp khó chịu trước khi tôi đi vào sự tĩnh lặng. Chấp vào chỗ này và mắc kẹt chỗ kia, đòi hỏi phải gắng hết sức, dùng mọi khéo léo và công cụ, để tiếp tục tiến bước một cách kiên nhẫn. Đôi khi tôi cảm thấy giằng co như trò chơi kéo dây giữa một xe tải và một con tê giác, còn tôi là sợi dây ở giữa. Và sau đó, khi đạt đến giới hạn cuối cùng – đột nhiên đó là điều thật đáng giá, tất cả mọi thứ. Kiên nhẫn hơn! Kiên nhẫn hơn nữa!

2017-03-13T21:18:07+00:00