Phật Pháp

/Phật Pháp
Phật Pháp 2016-11-02T04:53:55+00:00

Về Việc Niệm Phật

...Trong thời gian bảy ngày này, quý vị có thể niệm với "nhất tâm bất loạn" và có thể đạt được Niệm Phật Tam Muội , do đó tạo khả năng cho đại trí huệ của quý vị được khai mở...

09-19-2017|Categories: Khai Thị, Phật Pháp|

Về Sự Linh Nghiệm của Chú Lăng Nghiêm

...Sau buổi lễ, tôi sẽ giải thích về thần lực của đọan chú này cho quý vị. Khi chúng ta tụng chú Lăng Nghiêm, một lọng báu (bảo cái) và lọng mây (vân cái) sẽ xuất hiện bên trên đầu; đó là một cảnh giới không thể nghĩ bàn.

08-29-2017|Categories: Khai Thị, Phật Pháp|

LĂNG NGHIÊM CHÚ SỚ LƯỢC GIẢNG

Nhân duyên Ðức Phật thuyết kinh Lăng Nghiêm là vì A Nan bị Ma Ðăng Già Nữ dùng tà chú Tiên Phạm thiên mê hoặc, nhiếp dẫn vào nhà dâm, dựa kề vuốt ve, làm cho A Nan sắp bị hủy hoại giới thể. Ðức Phật sai Bồ tát Văn Thù đem chú đến cứu hộ, dắt A Nan về chỗ Phật. Vì thế nên biết Chú Lăng Nghiêm là chủ thể của Kinh Lăng Nghiêm. Nếu không có chú Lăng Nghiêm, thì không có Kinh Lăng Nghiêm. Mà Charles Luk khi phiên dịch Kinh Lăng Nghiêm ra tiếng Anh, lại võ đoán bỏ đi phần chú Lăng Nghiêm cùng với phần kiến lập thiết trí đạo tràng, nói người Tây phương đối với chú không có gì hứng thú. Ðiều này thật là hoàn toàn sai lầm. Thật như rằng lấy tai thay mắt (đối với vự việc chỉ nghe người ta nói liền tin theo mà không chịu phân tích, xét đoán), giống như thằng mù dẫn thằng đui, người ta nói sao mình cũng tào lao làm bậy theo, thật là vô tri ngu dốt, đáng thương vô cùng, đáng hổ thẹn biết bao. Ðã không thỉnh giáo với các bậc Thiện trí thức, lại lấy ý kiến nông cạn hẹp hòi của riêng mình, độc tài Kinh nghĩa, không sợ quả báo, gan to tầy trời, mà những người không hiểu biết lại a dua theo đó. Lại có những quyến thuộc của ma vương, vô cùng khiếp sợ chân lý của Kinh Lăng Nghiêm phá tà hiển chánh, thanh tịnh minh hối, chuyển mê về ngộ.

08-01-2017|Categories: Khai Thị, Kinh Điển, Phật Pháp|

LĂNG NGHIÊM CHÚ SỚ LƯỢC GIẢNG – (Phần Chú)

Nam mô có nghĩa là con nay kính lễ. Tát đát tha có nghĩa là quy mệnh tất cả Như Lai Ứng Cúng Chánh đẳng Chánh giác. Chân ngôn tập trước nói : Cúi đầu đảnh lễ đảnh Phật lớn quang minh , Như Lai Vạn hạnh thủ Lăng Nghiêm, nếu người chí tâm năng trì tụng, tất cả sở cầu đều viên mãn...

07-31-2017|Categories: Khai Thị, Kinh Điển, Phật Pháp|

Về việc niệm và xướng tụng

Niệm Phật cũng như thế; xướng tụng cũng như thế. Khi xướng tụng, người xướng tụng cảm thấy an lạc hơn như lên cõi tiên, như thành thần tiên. Niệm Phật giống như Đức Phật đang hiện thân ra trước mặt. Niệm Phật nên như thế, không nên cứng ngắc và vô hồn, âm thanh không có âm lượng. Niệm chậm một chút cũng được nhưng đừng quá đờ đẫn không có sức sống. Tôi muốn đề cập điều này từ lâu nhưng cho đến hôm nay mới nói.

07-28-2017|Categories: Khai Thị, Phật Pháp|

Về việc học các nghi lễ

Bắt đầu ngày mai, Pháp Sư Huệ Tăng sẽ đến dạy nghi thức cho việc giảng kinh. Bất cứ ai muốn học thì nên học thật nghiêm túc và không được cẩu thả. Quý vị có thể học cho thành thạo nghi thức đó mà không dùng đến; nhưng đừng để xảy ra trường hợp là khi cần dùng đến mà quý vị lại không biết làm như thế nào.

07-28-2017|Categories: Khai Thị, Phật Pháp|

Về việc hăng hái cùng làm khi có việc cần làm

Sáng nay tôi khá đau lòng bởi vì các cư sĩ từ tu viện của chúng ta đều đến rất trễ. Nhiều người khác đã đến, trong khi một số người thường lui tới tu viện chúng ta lại đến trễ. Mỗi khi có sinh hoạt tại Bồ đề đạo tràng, mỗi cư sĩ hộ Pháp nên cố gắng là người đến sớm nhất. Mỗi khi quý vị thấy có việc cần làm tại Bồ đề đạo tràng, quý vị cần đến và tham gia.

07-28-2017|Categories: Khai Thị, Phật Pháp|

Đạo Tràng Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm Hải Hội

Hôm nay sau buổi giảng kinh sẽ có một lớp học tiếng Hoa về bài luận văn do tôi viết, tựa là “Diễn Giải Tổng Quát Về Phái Mật Tông”. Phần lớn người ta ai cũng đều xem phái Mật Tông rất tuyệt. Thật tuyệt vời vì đó là một pháp môn bí mật! Hầu như những ai tu theo pháp môn Mật Tông đều ích kỷ bởi thái độ muốn giấu pháp, không cho người khác biết. Quý vị nên biết nguyên tắc này – rằng đa số những kẻ theo Mật Tông đều ích kỷ và chỉ có một số ít là có tinh thần vị tha. Trước hết, đa số những kẻ theo phái Mật Tông đều ăn thịt và uống rượu. Họ nghĩ, “Thế này không tệ, mình có thể lấy vợ và cũng có thể thành Phật” – coi như là vừa có bánh và cũng vừa ăn nó luôn, nói nôm na là như thế.

06-22-2017|Categories: Khai Thị, Phật Pháp|

Về bài Kệ Tiếng Chuông (Chung Thanh Kệ)

Chúng ta luôn tụng bài Kệ Tiếng Chuông (1) trước buổi giảng kinh. Khi quý vị tụng, các nốt nhạc nên được ngân nga càng dài càng tốt, và hay nhất là tụng với âm vang tròn đầy rõ ràng. Và cũng không tụng kệ Thỉnh Pháp quá nhanh. Thực ra quý vị nên tụng chậm rãi thay vì chỉ đọc, không giống như tiếng súng đại liên nổ như thể quý vị muốn đọc cho xong sớm.

06-22-2017|Categories: Khai Thị, Phật Pháp|

Về việc thỉnh Pháp

Từ nay trở đi, mỗi lần một người có thể thỉnh Pháp. Quý vị có thể thay phiên nhau. Vì hiện nay chúng ta không có nhiều người nên chỉ cần một người là đủ. Khi có nhiều người hơn thì hai người có thể thỉnh pháp.  Không có điều gì là chắc chắn - đơn giản là theo con đường Trung Đạo.

06-22-2017|Categories: Khai Thị, Phật Pháp|

Tam thập tam thế Ngưu Đầu Trí Nham Thiền Sư

Thiền sư Trí Nham họ Hoa, người Khúc Dương. Năm 20 tuổi trí tuệ và lòng dũng khí của ngài đã vượt bội mọi người. Ngài thân cao 7 thước 6. Vào đời nhà Tùy năm Đại Nghiệp, ngài vốn là một lang tướng, đã lập được nhiều chiến công. Đến đời nhà Đường năm Vũ Đức, ngài được 40 tuổi, bèn đi đến núi Hoãn Công thuộc huyện Thư Châu xin theo Thiền sư Bảo Nguyệt xuất gia tu học. Một hôm đang lúc ngồi tĩnh tọa, bỗng ngài trông thấy một vị Hòa thượng rất kỳ lạ, thân cao hơn một trượng, đến nói với ngài rằng: “ông đã xuất gia trong suốt 80 kiếp rồi, nay phải nên tinh tấn”. Nói xong Hòa thượng liền biến mất. Thiền sư Trí Nham ngồi nhập định trong động, nước trong núi bỗng dâng cao. Sau đó, ngài lại tìm đến tham bái Thiền sư Pháp Dung và đã phát minh được việc lớn.

05-23-2017|Categories: Khai Thị, Phật Pháp|

Tam thập nhị thế Ngưu Đầu sơn Pháp Dung Thiền Sư

Thiền sư họ Vi, người Nhuận Châu. Năm 19 tuổi, ngài đến núi Mao cạo tóc xuất gia. Sau ngài dựng Thạch Thất ở phía Bắc của núi Ngưu Đầu, ngụ tại đó tĩnh tọa tu tập pháp quán tâm. Ngay lúc đó Tứ tổ Đạo Tín đi đến và hỏi: “người quán đó là ai? Tâm là vật gì?” Thiền sư không đáp, bèn mời Tổ vào trong am. Tổ nhìn thấy lang hổ vây quanh nên tỏ vẻ như hoảng sợ. Thiền sư hỏi: “Ngài cũng còn cái đó ư?” Tổ bước đến viết chữ Phật ngay trên tòa ngồi của Thiền sư, Thiền sư nhìn thấy sợ hãi không dám ngồi xuống. Tổ nói: “ông cũng còn cái đó ư?”

05-23-2017|Categories: Khai Thị, Phật Pháp|

Tầm Quan Trọng Của Các Khóa Lễ Sám Hối Trong Việc Tu Hành Đạo Phật

Một trong những điều đầu tiên tôi luôn luôn nói với học trò của mình ở trường Trung học, lớp cao cấp về Phật Giáo rằng những lời dạy của Đức Phật rất đặc biệt và độc nhất vô nhị. Không giống như bất kỳ tôn giáo hay triết học nào khác, Đạo Phật dạy rằng cho dù quý vị có ác đến chừng nào hay quý vị có làm xấu đến đâu, thì quý vị luôn có thể sửa chữa bản thân mình để cho tốt lên. Thậm chí những thành phần tồi tệ hơn của những thực thể trong vũ trụ như Ma Vương Ba Tuần - cũng vẫn có khả năng thay đổi và trở thành những vị Phật giác ngộ hoàn toàn. Điều này thật tuyệt vời và đáng kinh ngạc: không có chúng sinh nào trong vòng sinh, tử luân hồi bị kết án để mãi mãi làm kẻ xấu hay bị mắc vào vòng sinh tử mãi. Tất cả mọi người, cho dù họ là ai hay là cái gì, thì cũng có tiềm năng để thay đổi thành tốt đẹp hơn và cuối cùng sẽ thành Phật.

05-19-2017|Categories: Khai Thị, Phật Pháp|

Linh Văn Của Trời Đất Cứu Thế Giới

“Nay giảng chú Lăng Nghiêm này, là phát xuất từ trong lòng tôi, cũng có thể nói đó giống như máu của tôi, mồ hôi của tôi vậy--tôi đã dùng chân tâm của chính mình để giảng giải.” Hòa Thượng Tuyên Hóa cả đời ra sức hoằng dương, tận tụy hộ trì Chú Lăng Nghiêm, và Ngài đã dùng từng bài kệ bốn câu để chú giải cho mỗi câu văn chú, đơn giản rõ ràng tiết lộ được hàm nghĩa thâm sâu của Chú Lăng Nghiêm.

05-19-2017|Categories: Khai Thị, Kinh Điển, Phật Pháp|

Về Việc Nghiêm Trì Giới Luật

Những người đã thọ giới không thể tùy tiện phá giới . Nếu quý vị có phạm giới, quý vị phải nhanh chóng thú tội, sám hối và cải thiện trước đại chúng. Một tỳ kheo hay tỳ kheo ni khi đã phá giới một cách nghiêm trọng nên xếp hàng ở phía sau và đi chung với các sa di hay ngay cả với các vị cư sĩ. Người xuất gia không được phép tiếp tục hành động một cách cẩu thả và coi thường việc phá giới.

04-13-2017|Categories: Khai Thị|